perjantai 23. lokakuuta 2020

Kesto hat

 A pattern for a hat with a cable pattern

(ohje löytyy suomeksi TÄÄLTÄ)


Both hats are made with the same pattern, the yellow one has a longer rib. The grey hat is made with DK weight yarn and 3,75mm needles and the yellow hat is made with Worsted weight yarn and 4mm needles.


Yarn: Grey hat: Walk Collection Merino DK
          Yellow hat: Novita 7 Veljestä
Needles: Grey hat: 3,75mm
               Yellow hat: 4mm
Gauge: Grey hat: 18 stitches x 18 rounds = 5cm of cable rib
             Yellow hat: 17 stitches x 16 rounds =5cm of cable rib, measured without any blocking
Size: Adult
Other: A cable needle. In the grey hat I used pink yarn to cast on the stitches and then changed to grey yarn. If you want to do the same, you will need a tiny amount of yarn in the colour of your choosing.
Please note that if you are right handed, your hat will be a mirrored image of what is shown in the pictures, in other words, the cables will turn the other way.


The pattern:

Cast on 120 stitches. 

Start knitting the rib chart. Repeat the chart 15 times per round. Knit rounds 1-19. 
If you want the ribbing to be longer, repeat rounds 16-19 until you have your desired length.

Now start knitting the cable chart. On the first round 15 stitches are increased.
Repeat the chart three times per round. Knit rounds 1-36.

Now knit the top chart. Repeat the chart three times per round. Knit rounds 1-20.
When the chart is finished, you will have 18 stitches left. Break the yarn leaving a long tail, thread through the stitches and pull tight to close the hole.
Weave in all ends.

Blue stitches:
round 23: at the beginning p1.
Next repeats: sl2 to CN, hold in front, p1, k2 from CN.
At the end of the round: sl2 to CN, hold in front, p1 (the first stitch of the round), k1 from CN, slip the second stitch from CN to the first needle, this is now the first stitch of the round.

round 24: at the beginning k1, p1.
Next repeats: sl2 to CN, hold in front, p1, k2 from CN.
At the end of the round: slip the last and the first stitch of the round to CN, hold in front, purl the second stitch of the round to the last needle, k2 from CN and slip them to the first needle, these are now the first two stitches of the round (and when you start round 25, you have already knit them)

The charts:Kesto -pipo

Ohje palmikkopipoon 

(you can find this pattern in english HERE)Molemmat pipot on neulottu samalla ohjeella, keltaisessa on vain pidempi joustin. Harmaa pipo on tehty DK-vahvuisesta langasta 3,75mm puikoilla ja keltainen Worsted-vahvuisesta langasta 4mm puikoilla. 

Lanka: Harmaa pipo: Walk Collection Merino DK
             Keltainen pipo: Novita 7 Veljestä
Puikot: Harmaa pipo: 3,75mm
             Keltainen pipo: 4mm
Neuletiheys: Harmaa pipo: 18s x 18krs =5cm palmikkojoustinta
                     Keltainen pipo: 17s x 16krs =5cm palmikkojoustinta, mitattu ilman viimeistelyjä ja työtä                         venyttämättä
Koko: Aikuinen
Muuta: Palmikkopuikko. Harmaassa pipossa silmukat on luotu vaaleanpunaisella langalla ja sen jälkeen siirrytty neulomaan harmaalla. Jos haluat tehdä samoin, tarvitset pienen määrän eriväristä lankaa.
Huom! Jos olet oikeakätinen, hatustasi tulee kuvissa olevien hattujen peilikuva, eli palmikot kääntyvät eri suuntiin.


Ohje: 

Luo 120 silmukkaa.

Aloita neulominen joustimen kaavion mukaan. Kaavio toistuu kerroksella 15 kertaa. Neulo kerrokset 1-19. Jos haluat pidemmän joustimen, toista kerroksia 16-19.

Aloita sitten neulominen palmikkokuvion kaavion mukaan. Kaavion ensimmäisellä kerroksella lisätään 15 silmukkaa. 
Kaavio toistuu kerroksella kolme kertaa. Neulo kerrokset 1-36.

Siirry nyt neulomaan päälaen kavennuksia seuraavan kaavion mukaan. Kaavio toistuu kerroksella kolme kertaa. Neulo kaavion kerrokset 1-20.

Kun olet neulonut kaavion loppuun, työssä on jäljellä 18 silmukkaa. Katkaise lanka ja jätä pitkä langanpää, pujota lanka silmukoiden läpi ja kiristä reikä umpeen.

Päättele langanpäät nurjalle puolelle.

Sinisellä merkityt silmukat:

krs 23: alussa 1n.

Seuraavissa toistoissa: 2 työn eteen palmikkopuikolle, 1n, 2o palmikkopuikolta.

Kerroksen lopussa: 2 työn eteen palmikkopuikolle, 1n (kerroksen ensimmäinen silmukka), 1 oikein palmikkopuikolta, siirrä palmikkopuikon toinen silmukka ensimmäiselle puikolle, tämä on nyt kerroksen ensimmäinen silmukka.

krs 24: alussa 1o, 1n, jatka kaavion mukaan.

Seuraavissa toistoissa: 2 työn eteen palmikkopuikolle, 1n, 2o palmikkopuikolta. 

Kerroksen lopussa: ota krsn viimeinen ja ensimmäinen silmukka palmikkopuikolle työn eteen, neulo krsn 2. silmukka nurin viimeiselle puikolle, neulo 2o apupuikolta ja siirrä ne ensimmäiselle puikolle, nämä ovat nyt kerroksen kaksi ensimmäistä silmukkaa (ja ne on jo neulottu kun aloitat kerrosta 25)

Kaaviot:


keskiviikko 26. elokuuta 2020

Kohti mittens

 A pair of mittens with a colourwork pattern.

(ohje löytyy suomeksi TÄÄLTÄ)


Yarn: about 80 grams of sport weight yarn. I have used Nordia Oona (colour A, dark grey) and Navia Duo (colour B, light blue).
Needles: 3mm
Gauge: 5x5 cm = 17 stitches and 18 rounds of the palm pattern, measured without any blocking
Size: hand circumference above thumb is 18 cm. The length of the mitten from the base of the thumb to the top is 18 cm. These mittens have a pretty tight fit.
Other: you'll need a piece of scrap yarn or a stitch holder for the thumb.The pattern:

Cast on 48 stitches with colour A. Join to work in the round (12 stitches/needle) and knit a 2x1 rib as follows: 
8 rounds with colour A
2 rounds with colour B
8 rounds with colour A
2 rounds with colour B
8 rounds with colour B

Knit one round with colour A like this: *knit 6, make 1*, repeat *-* for the entire round.
You now have 56 stitches (14 stitches/needle).

Start knitting the chart from round 1.

Right hand: read chart from right to left.
Left hand: read chart from left to right.

Increases for the thumb start on round 11. The placement of the thumb is marked on the mitten chart with red, knit these stitches according to the thumb increase chart.
Remember to read the thumb increase chart also from right to left on right hand and left to right on left hand.

On round 29 of mitten chart knit until you reach the thumb, transfer the next 14 stitches to a stitch holder, cast on 2 stitches and keep on following the mitten chart.

The top decreases start on round 51. All decreases are knit with colour A.
When you are done with the chart, you have 12 stitches left. Put the 6 stitches for the palm to one needle and the 6 stitches for the back of the hand to another and, using kithener stitch and colour A, close the top.

The thumb: transfer the 14 stitches back to a needle and pick up 6 more stitches along the edge of the thumb hole = 20 stitches for the thumb (7-7-6).
Follow the pattern in the thumb chart, repeat the 4-stitch pattern 5 times per round.

When the thumb measures 5cm, or until half of the thumb nail is covered, start decreasing by knitting the last two stitches of each needle together on every round. Knit all decreases with colour A.

When you have 5 stitches left (2-2-1), cut both yarns. Pull colour B through the hole and then pull colour A through the stithes and pull tight to close the hole.

Weave in all ends on the wrong side.


The charts:

Kohti -lapaset

 Kirjoneulelapaset

(you can find this pattern in english HERE)Lanka: Sport-vahvuista lankaa n. 80 grammaa. Kuvan lapasissa Nordia Oona (väri A, tumma harmaa) ja Navia Duo (väri B, vaaleansininen).
Puikot: 3mm
Neuletiheys: 5x5 cm = 17 silmukkaa ja 18 kerrosta kämmenpuolen kirjoneuletta, mitattu ilman viimeistelyjä.
Lapasten koko: kädenympärys 18 cm peukalon yläpuolelta mitattuna. Lapasten pituus peukalon juuresta kärkeen on 18 cm. Lapaset ovat aika napakat.
Muuta: pätkä lankaa tai silmukanpidike peukaloa varten.
Ohje:


Luo värillä A 48s.
Yhdistä suljetuksi neuleeksi (12s/puikko) ja neulo 2o1n -joustinta seuraavasti:
8krs värillä A
2krs värillä B
8krs värillä A 
2krs värillä B
8krs värillä A

Neulo 1krs oikeaa värillä A seuraavasti: *6o, lisää 1*, toista *-* koko kerros.
Työssä on nyt 56 (14s/puikko).

Aloita neulominen kaavion kerrokselta 1.

Oikea käsi: lue kaaviota oikealta vasemmalle.
Vasen käsi: lue kaaviota vasemmalta oikealle.

Peukalokiilan neulominen alkaa kerroksella 11. Lapasen kaavioon on punaisella merkitty kiilan paikka, neulo näillä silmukoilla peukalokiilan kaavion mukaan.
Muista myös peukalokiilassa lukea kaaviota oikean käden lapasessa oikealta vasemmalle ja vasemman käden lapasessa vasemmalta oikealle.

Kaavion kerroksella 29 neulo kaavion mukaan peukalokiilan alkuun asti, siirrä kiilan 14 silmukkaa apulangalle tai silmukanpidikkeelle, luo 2 silmukkaa aukon kohdalle ja jatka neulomista kaavion mukaan.

Kärkikavennukset alkavat kaavion kerroksella 51. Kaikki kavennukset neulotaan värillä A.
Kun olet neulonut kaavion loppuun, jäljellä on 12 silmukkaa. Siirrä kämmenen 6s yhdelle puikolle, kämmenselän 6s toiselle ja silmukoi kärki kiinni värillä A.

Peukalo: siirrä odottamaan jätetyt 14s puikoille ja poimi lisäksi aukon reunasta 6 silmukkaa = 20 silmukkaa peukaloon (7-7-6).
Neulo kirjoneuletta peukalon kaavion mukaan, 4 silmukan mallikerta toistuu 5 kertaa kerroksella.

Kun peukalon pituus on 5cm tai kun peukalon kynnestä näkyy puolet, aloita kavennukset neulomalla jokaisen puikon 2 viimeistä silmukkaa oikein yhteen joka kerroksella. Neulo kaikki kavennukset värillä A.

Kun jäljellä on 5 silmukkaa (2-2-1), katkaise langat. Vedä väri B työn sisään ja pujota väri A silmukoiden läpi ja kiristä aukko umpeen.

Päättele langanpäät nurjalle puolelle ja tee haluamasi viimeistelyt.


Kaaviot:


maanantai 1. kesäkuuta 2020

Kaikkee socks

A pair of socks with some cables, some lace, a bit of everything.
(Ohje löytyy suomeksi täältä)


Yarn: fingering weight sock yarn, I used Adlibris Socki Fine
Needles: 2,5mm dpns
Gauge: 5x5cm = 16 stitches x 23 rows, measured without any blocking
Size:  european 38-40 (US 7,5-9, UK 5-6,5), you can easily make the foot as long or short as you want. The socks in the picture fit a 24cm foot.
Other: two cable needles


The pattern: 

Cast on 66 stitches on 2,5mm dpns and join to work in the round. Start by knitting chart 1 and repeat row 1 of chart 20 times or however long you want the ribbing to be.
Knit rounds 2-7 of chart 1. Repeat each chart line twice per round.

Start knitting the leg according to chart 2, knit rounds 1-60. Repeat each chart line twice per round.

Bobble: k1,yo,k1,yo,k1 in the same stitch, turn, purl 5, turn, knit 5, turn, purl 5, turn. Pull the 2., 3., 4. and 5. stitch over the 1. stitch and slip it back to the right needle.

Now you will start the heel flap on needles 1&2 according to chart 3. Knit rows 1-17. 
When the chart is done, you have 31 stitches left in the heel flap. 
Repeat rows 16-17 until the flap is 32 rows tall. End with a wrong side row.
Turn the heel: Continue with the stitch pattern, knit 16, ssk, knit 1, turn.
                       WS: sl1wyib, purl 2, purl 2 together, purl 1, turn.
                      *RS: sl1wyif, knit until one stitch remains before the gap created by the turn on 
                        the previous row, ssk, knit 1, turn.
                        WS: sl1wyib, purl until one stitch remains before the gap, purl 2 together, purl 1,
                        turn.*
Repeat *-* until all stitches have been worked, 17 stitches remain.
RS: knit 9 stitches on needle 4. This is now the beginning of the round, in the middle of the bottom of the foot.

Pick up 16 stitches from the edge of the heel flap + 1 stitch from between the needles to needles 4 and 1 = needle 4 has 26 stitches and needle 1 has 25.
Continue knitting in the round and make the gusset decreases on every 3. round as follows: 
*Knit all stitches for 2 rounds on needles 1&4 and knit according to chart 4 on needles 2&3.
 On the next round, on needle 1 knit all stitches until 4 remain, knit 2 together, knit 2.
 Knit according to chart on needles 2&3.
 On needle 4 knit 2, ssk, knit the rest of the stitches.*

Repeat *-* until you have 31 stitches for the bottom of the foot, 15 stitches on needle 1 and 16 stitches on needle 4.
Repeat *-* one more time but work the decrease only on needle 4 = 30 stitches for the bottom of the foot (15-15).

Continue by knitting all stitches on the bottom of the foot and knit the rest of the chart on needles 2&3

When the chart is done, slip the first stitch on needle 2 to needle 1, and slip the last stitch on needle 3 to needle 4.
You now have 16 stitches on each needle.
Continue like this: on needle 1 knit all stitches until 1 remains, purl 1.
                           on needles 2&3 knit all stitches.
                           on needle 4 purl 1, knit the rest of the stitches.
Keep knitting like this until the foot measures 18cm or until the pinky toe is covered.

Toe decreases:
*Decrease round: needle 1: knit until 3 stitches remain, knit 2 together, purl 1.
                           needle 2: ssk, knit the rest
                           needle 3: knit until 2 stitches remain, knit 2 together.
                           needle 4: purl 1, ssk, knit the rest.
Knit one round without decreasing.*

Repeat *-* until 32 stitches remain (8 stitches per needle). End with a decrease round. 
Finally, knit the stitches on needle 1 so that the yarn is at the side of the foot.
Cut the yarn and leave a 30cm long tail. Move the stitches for the bottom of the foot to one needle and the stitches for the top of the foot to another, and use kitchener stitch to close the toe.

Weave in all ends to the wrong side.

Knit the other sock the same way.

The charts: 

Kaikkee -sukat

Oon huono keksimään nimiä. Nämä on Kaikkee siksi että niissä on vähän kaikkee, on palmikkoa, pitsiä, pari nyppyä, kierrettyjä silmukoita...

(You can find this pattern in English here)


Lanka: fingering-vahvuinen sukkalanka, kuvan sukissa Adlibris Socki Fine
Puikot: 2,5mm sukkapuikot
Neuletiheys: 5x5cm = 16 silmukkaa x 23 kerrosta, mitattu ilman viimeistelyjä.
Sukkien koko: 38-40, jalkaterän pituutta on helppo muuttaa. Kuvan sukissa jalkaterän pituus on 24cm.
Muuta: kaksi apupuikkoa palmikoihin 


Ohje:

Luo 66 silmukkaa 2,5mm puikoille ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Aloita neulominen kaavion 1 mukaan ja toista 1. kerrosta 20 kertaa tai kunnes joustin on haluamasi mittainen.
Neulo kaavion kerrokset 2-7. Kaavio toistuu kerroksella kaksi kertaa.

Neulo varsi kaavion 2 mukaan, neulo kerrokset 1-60. Kaavio toistuu kerroksella kaksi kertaa.

Nyppy: 1o,lk,1o,lk,1o samaan silmukkaan, käännä työ, 5n, käännä työ, 5o, käännä työ, 5n, käännä työ. Vedä 2., 3., 4. ja 5. silmukka 1. yli ja siirrä silmukka takaisin oikealle puikolle.

Aloita nyt kantalapun neulominen 1. ja 2. puikkojen silmukoilla kaavion 3 mukaan.
Neulo kerrokset 1-17.Kaavion lopussa kantalapussa on jäljellä 31s.
Toista vielä kerroksia 16-17 kunnes kantalapun korkeus on 32 krs. Neulo viimeisenä nurjan puolen kerros.
Käännä kantapää: Jatka mallineuletta, neulo 16s, ssk tai ylivetokavennus, 1o, käännä työ.
                              NP: Nosta 1s lanka työn edessä, 2n, 2n yhteen, 1n, käännä työ.
                             *OP: Nosta 1s lanka työn takana, neulo o kunnes jäljellä on 1s ennen 
                              edellisen kerroksen käännöksestä syntynyttä aukkoa, ssk tai ylivetokavennus,
                              1o, käännä työ.
                              NP: Nosta 1s lanka työn edessä, neulo n kunnes jäljellä on 1s ennen aukkoa,
                              2n yhteen, 1n, käännä työ.*
Toista *-* kunnes kaikki sivusilmukat on neulottu, jäljellä on 17s. 
OP: neulo 4. puikolle 9s. Kerroksen vaihtumiskohta on nyt tässä, jalkapohjan keskellä. 

Poimi sekä 4. että 1. puikolle 16s kantalapun reunasta + 1s puikkojen välistä = 4. puikolla on 26s ja 1. puikolla on 25s.

Jatka suljettuna neuleena ja neulo kiilakavennukset joka 3. kerroksella seuraavasti: 
*Neulo 2krs sileää oikeaa puikoilla 1&4 ja kaavion 4 mukaan puikoilla 2&3.
Seuraavalla kerroksella neulo 1. puikolla sileää oikeaa kunnes jäljellä on 4s, neulo 2o yhteen, 2o.
Neulo puikoilla 2&3 kaavion mukaan.
Puikolla 4 neulo 2o, ssk tai ylivetokavennus, neulo puikko loppuun sileää oikeaa.*

Toista *-* kunnes jalkapohjassa on jäljellä 31s, 15 s 1. puikolla ja 16s 4.puikolla.
Toista *-* vielä kerran, mutta tee kavennus vain 4. puikolla = 30s jalkapohjassa (15-15).

Jatka jalkapohjassa sileää oikeaa ja neulo 2. ja 3. puikoilla kaavio 4 loppuun.

Kun olet neulonut kaavion 4 loppuun, siirrä 2. puikon ensimmäinen silmukka 1. puikolle ja 3. puikon viimeinen silmukka 4. puikolle.
Silmukkajako on nyt 16-16-16-16.
Jatka neulomista seuraavasti: 1.puikolla sileää oikeaa kunnes jäljellä on 1s, 1n.
                                            2&3. puikoilla sileää oikeaa.
                                            4. puikolla 1n, puikko loppuun sileää oikeaa.
Neulo näin kunnes jalkaterän pituus hieman venyttäen on 18cm tai kunnes pikkuvarvas peittyy.

Kärkikavennukset:
*Kavennuskerros: 1.puikko: neulo oikeaa kunnes jäljellä on 3s, 2o yhteen, 1n.
                           2.puikko: ssk tai ylivetokavennus, puikko loppuun oikeaa.
                           3.puikko: neulo oikeaa kunnes jäljellä on 2s, 2o yhteen.
                           4.puikko: 1n, ssk tai ylivetokavennus, puikko loppuun oikeaa.
Neulo yksi välikerros ilman kavennuksia.*
Toista *-* kunnes jäljellä on 32s (8s/puikko). Neulo viimeisenä kavennuskerros. Neulo vielä 1. puikon silmukat, lanka on nyt jalkaterän sivussa.
Katkaise lanka ja jätä n. 30cm pitkä langanpää. Siirrä jalkapohjan silmukat yhdelle puikolle, jalkaterän silmukat toiselle ja silmukoi kärki kiinni.

Päättele langanpäät nurjalle puolelle ja tee haluamasi viimeistelyt. 

Neulo toinen sukka samoin.

Kaaviot: 
(klikkaa suuremmaksi)
maanantai 4. toukokuuta 2020

Benelope mittens

A pair of mittens with a cable pattern.
(ohje löytyy suomeksi täältä)


Yarn: I used Nordia Milla, but any Aran or Worsted weight yarn is fine
Needles: 3,5mm dpns
Gauge: 5x5cm = 11 stitches x 15 rows in stockinette stitch, measured straight off the needles, without any blocking
Size: my hand measures 18cm around, from above the thumb. The knit fabric will stretch a bit horizontally. The length of the mitten from the base of the thumb to the top is 18cm.
Other: you will need two stitch markers and a piece of scrap yarn or a stitch holder for the thumb.


The pattern:


Cast on 40 stitches and divide evenly on 4 needles, join to work in the round.
Start the ribbing as follows: purl 1, *knit 2, purl 2*, repeat *-* until 3 stitches remain, knit 2, purl 1.
Repeat this round for 25 rounds, or to desired length.
Knit one more round of ribbing like this: 
needles 1 and 2: purl 1, make 1 purl, *knit 2, purl 2*, repeat *-* a total of 4 times, knit 2, make 1 purl, purl 1.
needles 3 and 4: purl 1, knit 1, make 1, knit 1, *purl 2, knit 2*, repeat *-* a total of 3 times, purl 2, knit 1, make one, knit 1, purl 1.

Start knitting the chart on needles 1 and 2. Knit all stitches on needles 3 and 4.
Knit 4 rounds.

Knit round 5 of the chart.

Right hand: on needle 3, knit 2, place marker, make one, knit 2, make one, place marker, knit the rest of the round.
Left hand: knit all stitches on needle 3, on needle 4 knit 7 stitches, place marker, make one, knit 2, make one, place marker, knit the rest of the round.
Both hands: repeat the increases on every third round like this: knit the chart on needles 1 and 2, knit until marker, slip marker, make one, knit until next marker, make one, slip marker, knit the rest of the round.
Increase five times in total, so on rounds 5, 8, 11, 14 and 17.

When the increases are done, knit round 18 of chart on needles 1 and 2, knit until marker, remove marker, transfer the next 12 stitches on a stitch holder or a piece of scrap yarn, remove marker, cast on 2 stitches and knit the rest of the round.
Continue knitting the chart on needles 1 and 2 and knit all stitches on needles 3 and 4.

The decreases for the top of the mitten start on round 51. Knit the chart on needles 1 and 2 ja on needles 3 and 4 knit as follows: 
*on needle 3 knit 1, ssk, knit until 3 stitches remain on needle 4, knit 2 together, knit 1. Knit one round without decreasing*

Knit the rest of the chart on needles 1 and 2 and repeat *-* on needles 3 and 4. The last round will be a decrease round.
When the chart and decreases are done, you will have 16 stitches left, 4 on each needle. Transfer the stitches of the front of the mitten to one needle and the stitches of the back to another, 8 stitches on both needles. Cut the yarn leaving a long tail and use kitchener stitch to close the top of the mitten.

The thumb: divide the stitches placed on the holder on two needles and pick up 4 stitches along the edge of the hole = 16 stitches divided on 3 needles (6-5-5).
Knit stockinette stitch in the round until half of the thumb nail is shoving (I have knit 15 rounds/5cm).
Knit the last 2 stitches of every needle together on every round until 4 stitches remain (2-1-1).
Cut the yarn and thread through the remaining stitches and pull tight to close the hole. Weave in the ends.

The chart: